Rejected for Security Reasons (česká verze)

If you have received this error message, your e-mail was not delivered to the recipient for one or more possible reasons. If you are not the administrator of the senders SMTP server, forward this information and error message to your administrator who should resolve the problem.

Reasons our server did not accept your sent message (these problems should be resolved by the administrator of your computer network):

 • HELO/EHLO required by SMTP RFC
 • HELO/EHLO cannot be an IP address
 • HELO/EHLO may not be fake
 • The sending SMTP may not be a dynamic host
 • The PTR record must be correctly set for the IP of the delivering SMTP server
 • The delivering SMTP as determined by checking the SPF is not allowed to send mail from the sender’s domain
 • The delivering SMTP is in a DNSBL.
  IP of the delivering SMTP server can be checked at www.dnsbl.info
 • E-mail for delivery may not contain spam or viruses

Česká verze

Pokud jste obdrželi tuto chybovou hlášku, tzn., že Váš e-mail nebyl doručen příjemci a to z jednoho nebo více možných důvodů. Pokud nejste správce doručovacího SMTP serveru, přepošlete tuto informaci a chybovou hlášku Vašemu správci, který by měl problém odstranit.

Důvody proč náš server nepřijímá vámi odeslány dopis (tyto potíže by měl odstraňovat Váš správce počítačové sítě):

 • HELO/EHLO musí byt podle SMTP RFC
 • HELO/EHLO nesmí byt IP adresou
 • HELO/EHLO nesmí byt fiktivní
 • Doručující SMTP server nesmí mít dynamický host
 • Musí byt správně nastaven PTR záznam pro IP doručujícího SMTP serveru
 • Doručující SMTP musí byt oprávněn dle SPF doručovat e-maily z odesílané domény
 • Doručující SMTP se nesmí nacházet v DNSBL.
  IP doručovacího SMTP serveru můžete zkontrolovat na adrese www.dnsbl.info
 • Doručovaný e-mail nesmí obsahovat SPAM, nesmí obsahovat Viry