Propagace webových stránek

Propagace na Internetu se skládá z mnoha součástí. Než začnete uvažovat o některé z nich, je potřeba již mít perfektně připravenou vlastní prezentaci tak, aby případné investice do propagace stránek nebyly v důsledku vyhozenými penězi. Propagaci na Internetu Vám nabízíme zabezpečit pomocí následujících nástrojů:

Analýza webových stránek

Jednoduše řečeno analýza Internetové prezentace má za cíl zvýšení návštěvnosti stránek, dosažení lepší pozice ve vyhledávačích, což má za následek zvýšení prodeje Vašeho zboží nebo služeb. Máte-li internetovou prezentaci, ale zdá se Vám, že nepřináší takové výsledky, jaké jste od ní očekávali, pak je tato služba určena právě Vám.

Audit webu není možné udělat bez intenzivní spolupráce s Vámi. Vycházíme z předpokladu, že jste to právě vy, kdo zná nejlépe své zákazníky, ať už stávající nebo potencionální. My Vám jenom pomocí našich marketingových zkušeností umožníme se k nim dostat.

Analýza webových stránek zahrnuje:

 • Klíčová slova - navrhneme Vám optimální sadu klíčových slov a jejich zabudování do stránek tak, aby se maximálně zvýšila návštěvnost Vaší cílové skupiny. Vylepšení klíčových slov pro vás znamená také zlepšení pozic ve vyhledávačích.
   
 • Navigace na stránkách - doporučíme Vám změny v navigaci Vaší prezentace, aby zákazníci mohli Vaše stránky procházet intuitivně bez sebemenších problémů.
   
 • Analýza konkurence - navštívíme stránky Vašich největších konkurentů, abychom zjistili, kde mají své silné i slabé stránky.
   
 • Korektní zobrazení v hlavních prohlížečích - projdeme Vaše Internetové stránky v hlavních prohlížečích (MSIE, Firefox, Opera) a sepíšeme seznam problematických míst, které je potřeba upravit.
   
 • Přístupnost - vytvoříme bezbariérové stránky, které poskytnou plnohodnotný obsah tělesně postiženým, nevidomým, slabozrakým či jinak handicapovaným návštevníkům Vašich stránek.
   
 • Použitelnost - strukturu stránek a navigaci vytvoříme tak, aby každý návštevník snadno a rychle našel to, co hledá.
   
 • Prověření rychlosti načítání - změříme rychlost načítání jednotlivých stránek Vašeho webu a navrhneme změny tak, aby se i člověku, který má horší připojení k Internetu, načetla Vaše prezentace co nejrychleji. Tím se sníží pravděpodobnost, že tento uživatel s horším připojením neodejde na konkurenční stránky, protože Vaše se mu načítají příliš dlouho.
   
 • Umístění ve vyhledávačích - zjistíme pozici Vaší internetové prezentace ve výsledcích vyhledávání hlavních českých i zahraničních vyhledávačů a navrhneme změny k jejich vylepšení.
   
 • Návrh rozvoje - navrhneme strategii rozvoje Vaší prezentace na další období.
   
 • Navrhované změny - tato kapitola bude obsahovat seznam potřebných změn, které nebyly zahrnuty v předchozích kapitolách.
   
 • Vyhodnocení - součástí analýzy je soubor nástrojů pro zjištění efektivity navržených změn. Vedle statistik návštěvnosti se dá měřit, jak dlouho návštěvník na Vaší prezentaci strávil, zda se na prezentaci pohyboval snadno a jak rychle se dostal k informacím a službám, o které měl zájem.

Výběr klíčových slov a popisků

Textový obsah Vaší prezentace je velmi důležitý. Často jedna dobře zvolená fráze či klíčové slovo může zvýšit podstatným způsobem návštěvnost respektive úspěšnost Vaší prezentace. Občas stačí maličkost – změnit jednotné číslo na množné nebo změnit pád, v kterém máte svoje klíčové slovo uvedeno. Někdy je potřeba hlubší analýza a výběr právě té jedné správné klíčové fráze. Nabízíme Vám výběr optimálních klíčových slov právě pro Vaši prezentaci a obor tak, abyste na takto vybraná klíčová slova byli lépe k nalezení ve fulltextových vyhledávačích.

Registrace webových stránek ve vyhledávačích

Registrace webových stránek ve vyhledávačích je jedním z kroků, které vedou ke zvýšení návštěvnosti a tím i zvýšení účinnosti celé prezentace. Nabízíme Vám ruční registraci do českých a zahraničních katalogových vyhledávačů. Součástí této služby je i návrh optimálního titulku, popisku i adresy Vaší prezentace tak, aby byla Vaše pozice v jednotlivých vyhledávačích co nejlepší. Registrovat se nemusí pouze samotná firemní prezentace, ale i jednotlivé služby či výrobky. V závislosti na Vašem oboru působnosti vybereme i vhodné oborové katalogy.

PPC, platby za klik, kontextová reklama

V současné době se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů reklamy. Neplatíte za to, že máte někde umístěnou reklamu, ale pouze za to, když na tuto reklamu někdo klikne.

Cena za jedno kliknutí na odkaz je závislá od konkurence, kterou dané slovo má. Platí zde přímá úměra, čím více je dané slovo poptávanější, tím je toto slovo dražší. Ceny za jedno kliknutí tak začínají již na 1,- Kč, u velmi konkurenčních slov nebo frází (např. ubytování v Praze) to může být i několik desítek korun.

Navrhneme a budeme Vám spravovat kampaň ať už u vyhledávače Google (systém AdWords), Seznam (Sklik), Centrum (AdFox) či eTarget.

Správu kampaně reklamy na klíčová slova nabízíme od 5.000,- Kč/měsíc. Na prokliku jednotlivých slov si nic nepřírážíme a tyto položky jsou přefakturovány přímo na zákazníka. Volitelně si můžete zvolit denní rozpočet, který chcete investovat či z jaké země mají být Vaši potencionální zákazníci.

Správa kampaně reklamy na klíčová slova obsahuje:

 • Výběr vhodných klíčových slov
   
 • Zadání kampaně do reklamního systému konkrétního vyhledávače
   
 • Pravidelná měsíční optimalizace klíčových slov
   
 • Měsíční reporty o úspěšnosti kampaně
   

Bannery

Bannery jsou jedním z dostupných reklamních prvků, se kterými se můžete na internetu setkat. Dalším reklamním prvkem je například kontextová reklama.Tvorba bannerů začíná návrhem scénáře, výběrem vhodného rozměru (např. banner 468x60) a dále volbou vhodné technologie (např. animovanný banner, nebo flash banner). Jako poslední krok je potřeba definovat velikost banneru v kB. Velmi často je banner potřeba do některého výměnného systémů, kde právě platí omezení na celkovou velikost banneru.

Zajištění reklamy na odborných serverech

Ne vždy platí, že nejlepším místem pro umístění reklamy je server s nejvyšší návštěvností (např. Seznam). Lepší investicí je umístit Vámi požadovanou reklamu na server, který je tématicky zaměřen na Vaši oblast (stavebnictví, cestovní ruch, atd.). Získáte tak pravděpodobně méně návštěvníků, ale na druhou stranu získáte přesně ty návštěvníky, kteří jsou Vaší cílovou skupinou. Zajistíme Vám reklamu na serverech, které odpovídají Vašemu oboru a naplanování reklamní kampaně tak, abychom maximalizovali její účinky.

Boost your website traffic with guaranteed visitors from $1.95 per 1000!