Často kladené otázky

Jak rychle bude můj server zřízený?

Server je zřizován do 24 hodin. Pokud zřízení předchází registrace domény, je server zřízen do 48 hodin. V případě, že součástí objednávky virtuálního serveru je registrace zahraniční domény, je server zřizován v uvedených časových horizontech, ale teprve po připsání platby za službu na náš účet. V případě potřeby je klient před zřízením serveru kontaktován telefonicky pro ověření objednávky a upřesnění parametrů.

Kolik mě bude stát zřízení serveru?

Zřízení serveru je poskytováno u všech variantů ZDARMA

Chci zřídit server a registrovat doménu - komu bude doména patřit ?

Doména bude samozřejmě registrována na vás - majitele (provozovatele) serveru. Majitel domény má právo svou doménu kdykoliv přesunout k jinému poskytovateli.

Mám již registrovanou doménu jinde a chci u vás zřídit server/hosting. Jak to mám udělat?

V objednávce uvedete, že doména je již registrována. Je třeba se rozhodnout, zda budete mít zájem o převedení domény na DNS naší společnosti nebo zda ponecháte doménu u svého stávajícího poskytovatele. Pokud se rozhodnete pro převod domény, informujte naši zákaznickou podporu, která bezplatně převod zajistí. Pokud ponecháte doménu u stávajího poskytovatele, obdržíte po úspěšném zřízení serveru emailem informace (IP adresu, MX záznamy), které sdělte správci DNS vaší domény.

Pokud převedu nejdříve provoz virtuálního serveru a až později i DNS k Vám, bude doména nějakou dobu nedostupná?

Ne, doména může být stále dostupná, pokud v době převodu (obvykle cca 1-2 dny) bude provozována na obou IP adresách současně - WWW stránky budou dočasně na staré a nové IP adrese.

Jaký je udržovací poplatek doménového jména (.cz, .com, .net, .org) na další rok?

Kompletní přehled registračních a udržovacích poplatků za domény naleznete v ceniku

Jak ukončit provoz virtuálního serveru?

Provoz virtuálního serveru lze ukončit ke konci daného fakturačního období, popř. dříve, ovšem bez nároku na vrácení nevyčerpané částky. Žádosti o zrušení serveru zasílejte na adrese c3VwcG9ydEBldXJvaG9zdGluZy5jeg==

Kolik e-mailových schránek mohu mít?

Samostatných schránek elektronické pošty si můžete objednat ke své doméně tolik, kolik budete potřebovat. Každý model serveru má v ceně určitý počet schránek zdarma. Dle nejčastější poptávky zákazníků standardně k virtuálnímu serveru zřizujeme jednu e-mailovou schránku ve tvaru postmaster@domena.cz ZDARMA, zbytek si zřizujete sám přes webové rozhráni https://mailadmin.eurohosting.cz/

Jak je možné si vybírat poštu?

Standardním protokolem POP3, IMAP nebo přes WebMail, s použitím uživatelského jména a hesla, které klient obdrží pro přístup na server.

Jak začít používat virtuální server?

Každý nový server obsahuje tzv. "hlavní" stránku, kde je uveden název jeho domény a důležité informace. Naše servery podporují následující názvy hlavní stránky index.html index.htm index.php index.php3 index.php4

Kolik dat mohu do svého adresáře uložit?

Objem dat závisí na objednané variantě serveru. Prostor je automaticky kontrolován a při překročení objemu dat server další nepřijme. Bude vám poté nabídnut přechod na vyšší variantu serveru, nebo možnost doobjednání diskové kapacity ke stávajícímu serveru

Do kterého adresáře mám umístit svá data?

Po přihlášení FTP klientem k serveru se objeví dva základní adresáře - "www" a "logs". Adresář "www" je kořenovým adresářem Vaší prezentace. "logs" je adresářem pro logy serveru.

VELKÁ/malé písmena v názvech souborů !

Je nutno respektovat skutečnost, ze např. index.html, INDEX.HTML a Index.html jsou tři různé soubory! Velikost písmena hraje na tomto systému roli. Pokud tedy v kódu své stránky používáte odkaz na jiný soubor (nebo třeba obrázek), dbejte na to, aby volaný soubor byl pojmenován stejně jako je tomu v kódu stránky, odkud je soubor volán!

Příklad: <IMG SRC="foto.GIF"> nebude fungovat pokud je obrázek uložen na serveru pod názvem "foto.gif" !

Mohu používat na svém serveru vlastní CGI skripty?

Ano, můžete. Jedinou podmínkou je, že skripty pošlete našemu webmasterovi a ten zkontroluje, zda-li jejich provoz nepředstavuje nebezpečí pro chod serveru. Ke kontrole není potřeba předkládat PHP skripty.

Chci používat skripty v jazyce PERL. Je to možné?

Ano, je to možné. Opět platí stejná podmínka jako obecně o CGI skriptech.

Jak mohu naplnit databázi daty?

K administraci MySQL databází je možno použít WWW rozhraní https://mysql.eurohosting.cz/. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na našeho administratora

Je možné v HTML kódu použít příkazy SSI?

Ano, SSI (Server Side Includes) directivy lze použít, a to v souborech s koncovkou .shtml Pokud chcete používat SSI taky v souborech s koncovkou .html .htm je nutné vytvořit v kořenovém adresáři Vaše domény soubor .htaccess a vložit do něj řádek:

AddType text/x-server-parsed-html .html .htm